loading

Eventy

Wybierz usługę dla siebie.

 loading

Budowa okablowania strukturalnego LAN

Nasza firma zajmuje się kompleksową usługą budowy i zabezpieczenia sieci komputerowych.

Coraz więcej firm decyduje się na budowę sieci komputerowej, która jest rozwiązaniem wygodnym i zwiększającym bezpieczeństwo. Niemniej jednak są kwestie, o których należy pamiętać, zanim zdecydujemy się na rozwój informatyczny. Trzeba przede wszystkim zastanowić się z jakich elementów powinna się składać owa sieć i czego nie może w niej zabraknąć. Warto przy jej tworzeniu skorzystać z usług profesjonalistów zajmujących się obsługą informatyczną firm.

 

Okablowanie strukturalne

Sieć komputerowa składa się z elementów aktywnych oraz pasywnych. Pasywne elementy sieci nie ingerują w sygnał, a jedynie mogą go transportować. Wszystkie elementy pasywne sieci komputerowej składają się na całość zwaną okablowaniem strukturalnym. Na okablowanie strukturalne składają się:

 • okablowanie poziome,
 • okablowanie pionowe,
 • okablowanie kampusowe (międzybudynkowe),
 • punkty rozdzielcze,
 • punkty abonenckie.

 

Okablowanie poziome

Okablowaniem poziomym, nazywamy część okablowania strukturalnego, która łączy punkty abonenckie, czyli gniazdka sieciowe znajdujące się na stanowisku biurowym z punktem dystrybucyjnym na danym piętrze. Ze wszystkich gniazdek na danym piętrze poprowadzone są przewody sieciowe do panelu krosowniczego znajdującego się w punkcie dystrybucyjnym.

W skład systemu okablowania poziomego, oprócz przewodu sieciowego, gniazdek oraz panelu krosowniczego wchodzą jeszcze kable połączeniowe oraz kable stacyjne. Służą do podłączenia przełącznika z panelem krosowniczym, a także gniazdka z komputerem. Kable te, zwane patchcordami, są kablami gotowymi to pracy, to znaczy mają już zaciśnięte końcówki RJ45. Zakładając, że system okablowania poziomego oparty jest na kablu typu skrętka, możecie spotkać się z patchcordami ekranowanymi (np. F/UTP) oraz nieekranowanymi (U/UTP).

 

Okablowanie pionowe

Okablowanie pionowe to część systemu okablowania strukturalnego, która łączy ze sobą poszczególne kondygnacje w budynku. Jest to element, który stanowi niejako szkielet całej sieci, dlatego należy poświęcić mu szczególną uwagę podczas projektowania. Okablowanie pionowe zbiera cały ruch sieciowy, dlatego należy uwzględnić możliwość zastosowania większej przepustowości w tym segmencie, aniżeli w przypadku okablowania poziomego.

 

Okablowanie kampusowe

Ten typ okablowania stosowany jest tylko w dużych sieciach, usytuowanych w kilku budynkach. Przykładem takiej sieci są np. budynki uczelni wyższych. Okablowanie kampusowe łączy ze sobą kilka budynków i pozwala na korzystanie z tej samej sieci użytkownikom znajdującym się w kampusie.

 

Punkty rozdzielcze

Punkty rozdzielcze (inaczej dystrybucyjne) to miejsca, w których zbiega się okablowanie z danego segmentu sieci. W punktach rozdzielczych montuje się szafy dystrybucyjne (RACK), w których to zamontowany jest cały sprzęt sieciowy. Przykładową szafę znajdującą się w punkcie dystrybucyjnym widać na grafice poniżej.

Obecnie projektując sieć LAN, tworzymy schemat sieci oparty na topologii rozszerzonej gwiazdy. Stosowanie takiej topologii rodzi konieczność stopniowania pod kątem ważności punktów rozdzielczych. Istnieją dwie metody opisywania takich punktów: metoda polska oraz angielska. Metoda polska zakłada wykorzystanie 5 rodzajów punktów dystrybucyjnych:

 • Punkt centralny sieci (PCS),
 • Centralny punkt dystrybucyjny (CPD),
 • Budynkowy punkt dystrybucyjny (BPD),
 • Kondygnacyjny punkt dystrybucyjny (KPD),
 • Lokalny punkt dystrybucyjny (LPD).

 

Punkty abonenckie

Punkty abonenckie to miejsca w całej architekturze sieci, które służą do podłączania urządzeń końcowych do sieci. To właśnie dzięki tym punktom użytkownicy mogą korzystać z sieci komputerowej. Norma mówi, iż na każde 10m2 powierzchni biurowej powinien znajdować się przynajmniej jeden punkt abonencki z dwoma portami.

 loading

Budowa okablowania światłowodowego

Światłowód ze względu na znikome zjawisko tłumienia sygnału, a także odporność na zewnętrzne pole elektromagnetyczne stanowi obecnie najlepsze medium transportowe stosowane we współczesnej telekomunikacji.

Włókna światłowodowe, z których zbudowany jest światłowód klasyfikuje się według ich średnicy, tłumienności, dyspersji, zakresu zmian współczynnika załamania oraz liczby prowadzonych modów – promieni wiązki świetlnej. Z uwagi na możliwości transmisji światła o jednym lub wielu modach  światłowody dzielimy na jedno i wielomodowe. Światłowody jednomodowe umożliwiają przesłanie sygnału na znaczne odległości, przekraczające 100 km. Światłowody wielomodowe z uwagi na ponad dwukrotnie większe tłumienie sygnału optycznego, wykorzystywane są do przesyłu danych na małe odległości. W celu umożliwienia przesłania coraz większej ilości informacji w pojedynczym włóknie stosuje się  obecnie metodę zwiększania „przepustowości światłowodu” polegającą na przesyle wielu „promieni o różnych kolorach światła” (długościach fali) wykorzystując włókno jednomodowe. Technologię tą nazywamy zwielokrotnieniem falowym WDM.

 

Sieci światłowodowe doskonale sprawdzają się w takich obszarach jak

 • sieci rozległe i lokalne,
 • sieci międzyuczelniane,
 • sieci przemysłowe,
 • dostęp do Internetu i usług telekomunikacyjnych,
 • łącza danych,
 • usługi abonenckie,
 • telewizja kablowa,
 • transmisja multimediów,

 

W powyższych obszarach OES oferuje usługi takie jak

 • projektowanie i budowa sieci światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej, rurociągach kablowych, mikrokanalizacji,
 • pomiary właściwości torów transmisyjnych,
 • usuwanie awarii kabli światłowodowych,
 • precyzyjna lokalizacja trasy kabla,
 • spawanie światłowodów przy użyciu nowoczesnego sprzętu

 

Korzystając z własnych kompetencji i doświadczenia przygotowujemy kompletną dokumentację projektową całej sieci telekomunikacyjnej.

Nasze specjalistyczne  zespoły światłowodowe wyposażone w profesjonalny sprzęt są przygotowane do wykonywania zadań związanych z usługami budowy i eksploatacji sieci.

 loading

Wideokomunikacja

Rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy cenią swój czas i potrafią wykorzystać dobrodziejstwa technologii. Od teraz nie musisz jechać na spotkania poza firmę, możesz pracować lokalnie, wysyłać zaproszenia poprzez Outlook lub innego klienta pocztowego i widzieć się na żywo wprost z Twojego laptopa lub zestawu konferencyjnego.

Dla klientów, dla których liczy się znakomita jakość połączenia oferujemy rozwiązania począwszy od BYOD (Bring Your Own Device), aż po duże sale konferencyjne, gdzie liczy się świetna akustyka oraz wiele strumieni wideo. Współpracujemy z wieloma dostawcami rozwiązań wideo tj. MS Teams, Zoom, Google Meets, Yealink.

 loading

Bezpieczeństwo Sieci

Bezpieczeństwo sieci jest podstawą sprawnego funkcjonowania zarówno małych, jak i dużych firm. Wbrew powszechnej opinii zabezpieczenie sieci LAN i Wi-Fi nie ogranicza się jedynie do połączenia z siecią Internet – coraz częstszą przyczyną błędów w sieciach wewnętrznych są urządzenia i aplikacje działające w jej obrębie. Dlatego rozwiązania stosowane w zabezpieczaniu sieci nie powinny być zorientowane wyłącznie na zewnątrz – w dużym stopniu powinny być oparte o monitoring sieci wewnętrznej i oprogramowania działającego w jej obrębie.

Mając świadomość wagi bezpieczeństwa firmowych sieci i danych w nich przesyłanych, stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania i korzystamy z urządzeń dostarczanych przez światowych liderów w dziedzinie zabezpieczania sieci. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania opracowane m.in. przez Cisco –  ponieważ jedynie najnowsza technologia jest w stanie odpowiednio zabezpieczyć interesy naszych klientów. Jesteśmy Partnerem Cisco, dzięki czemu mamy stały dostęp do nowych rozwiązań i natychmiast wdrażamy je w naszych projektach. To wszystko gwarantuje wysoką odporność stosowanych przez nas rozwiązań i ich automatyzację, dzięki czemu pracownicy działu IT nie są absorbowani dodatkowymi obowiązkami. Pełen monitoring sieci pozwoli natomiast na szybkie określenie jej stanu i newralgicznych punktów, które można zabezpieczyć przed wystąpieniem awarii.

Jako integrator rozwiązań informatycznych możemy wdrożyć zabezpieczenia sieci zarówno na etapie projektowania sieci od podstaw, jak i w czasie jej przebudowy. Przed przystąpieniem do pracy zawsze określamy bieżące potrzeby klienta, a także bierzemy pod uwagę plany rozwojowe firmy, aby w najdynamiczniejszej fazie rozrostu przedsiębiorstwo nie miało żadnych problemów z funkcjonowaniem sieci. Dzisiejszy świat to dane, a my gwarantujemy ich bezpieczeństwo.

 loading

Zarządzanie infrastrukturą sieciową

Posiadanie najnowszych technologii, sprzętu wysokiej klasy, urządzeń oraz materiałów od najlepszych producentów byłoby niczym bez wyspecjalizowanej kadry, posiadającej najwyższe kompetencje. Dlatego też OES stale inwestuje w rozwój personelu technicznego, oferując ciągłe doskonalenie wiedzy technicznej i motywując do poszerzania horyzontów swoich pracowników. Mając na uwadze szerokie portfolio oferowanych przez nas produktów stworzyliśmy zespoły specjalistów zajmujących się poszczególnymi dziedzinami naszej działalności.

Nasz dział wsparcia to przede wszystkim inżynierowie posiadający długoletnie doświadczenie w uruchomieniach i obsłudze systemów telekomunikacyjnych i informatycznych. Z założenia pracownicy działu wsparcia i utrzymania uczestniczą w prowadzonych projektach już od samego początku będąc wsparciem technicznym dla klienta, wyjaśniając zawiłe kwestie technologiczne, odpowiadając na pytania i doradzając wybór optymalnych rozwiązań.

Celem naszym jest również to by współpraca z klientem nie zakończyła się z chwilą zamknięcia projektu, lecz by trwała nadal w postaci wsparcia zarówno w okresie gwarancyjnym jak również po jego zakończeniu, jako obsługa utrzymaniowa wdrożonych systemów. Aby zapewnić maksymalny komfort dla naszych klientów i bezpieczeństwo utrzymywanych i wdrażanych systemów nasz Dział Wsparcia jest do dyspozycji klientów przez 24 godziny na dobę pełniąc dyżury serwisowe, dostępna jest również infolinia serwisowa czynna przez wszystkie dni w roku.

 loading

LAN

Jak zareagujemy na stale rosnącą ilość danych i coraz więcej zagrożeń w sieciach korporacyjnych? Budujemy nowoczesną sieć informatyczną dostosowaną do potrzeb współczesnych użytkowników w oparciu o rozwiązania, które mogą zapewnić kompleksową, bezpieczną i ustandaryzowaną komunikację pomiędzy użytkownikami a aplikacjami w sieciach przewodowych i bezprzewodowych. Koncentrujemy się na rozwiązaniach Cisco DNA, które są idealne dla przedsiębiorstw o różnej wielkości i każdej działalności. Zapewniają użytkownikom największy komfort swobodnej komunikacji.

 loading

WIFI

Sieć bezprzewodowa jest bardzo ważnym elementem komunikacji firmowej. Zaprojektowaliśmy sieci WLAN we wszystkich możliwych miejscach, takich jak hale targowe, miejsca imprezowe czy budynki biurowe.

Wdrażamy rozwiązania następujących dostawców

 • Cisco
 • Cisco Meraki
 • Ubiquiti
Planowanie radiowe

Planowanie łączności radiowej ma zasadnicze znaczenie dla dobrej przyszłej wydajności sieci bezprzewodowych. Jeśli punkt dostępowy nie jest odpowiednio skonfigurowany, nie można uzyskać wysokiej jakości transmisji nawet przy użyciu najlepszego sprzętu. Dzięki planowaniu radiowemu możesz oszacować ilość sprzętu potrzebnego do pokrycia całego obszaru. Symulacja zasięgu pokazuje przewidywany kierunek propagacji sygnału. Program symulacyjny pozwala na rozważenie różnych przeszkód, które mogą pojawić się na falach radiowych. W zależności od grubości ściany, ściana może wpływać na użyteczność sygnału na różne sposoby. W planach uwzględniamy również wysokość budynku i pomieszczeń, w których zostanie zainstalowany sprzęt.

Zakres planowania powinien obejmować

 • Dobór sprzętu i anten
 • Charakterystykę promieniowania anten
 • Informację o przestrzeni i przeszkodach w przestrzeni
 • Rozmieszczenie punktów dostępowych
 • Użycie dostępnej mocy do symulacji zasięgu sygnału przestrzennego
 • Przepustowość uzyskaną w wyniku symulacji
 • Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN
 • Lokalizacja WLAN
 • Bezpieczeństwo WLAN

Jeśli konfiguracja jest nieprawidłowa, sieć bezprzewodowa może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że sieć bezprzewodowa jest widoczna nie tylko dla nas, ale także dla wszystkich w naszej okolicy. Dlatego tak ważne jest prawidłowe skonfigurowanie sieci Wi-Fi i korzystanie z najnowszego modelu zabezpieczeń. Pozwoli ci to zaoszczędzić kłopotów z ewentualnym włamaniem do sieci w przyszłości.