loading

Instalacje niskoprądowe

Obiekty zwane często obiektami niskonapięciowymi lub telekomunikacyjnymi służą głównie do zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i personelu. Ich zadaniem jest także usprawnianie i doskonalenie funkcji poszczególnych systemów.
 loading

Budowa okablowania strukturalnego LAN

Nasza firma zajmuje się kompleksową usługą budowy i zabezpieczenia sieci komputerowych.

Coraz więcej firm decyduje się na budowę sieci komputerowej, która jest rozwiązaniem wygodnym i zwiększającym bezpieczeństwo. Niemniej jednak są kwestie, o których należy pamiętać, zanim zdecydujemy się na rozwój informatyczny. Trzeba przede wszystkim zastanowić się z jakich elementów powinna się składać owa sieć i czego nie może w niej zabraknąć. Warto przy jej tworzeniu skorzystać z usług profesjonalistów zajmujących się obsługą informatyczną firm.

 

Okablowanie strukturalne

Sieć komputerowa składa się z elementów aktywnych oraz pasywnych. Pasywne elementy sieci nie ingerują w sygnał, a jedynie mogą go transportować. Wszystkie elementy pasywne sieci komputerowej składają się na całość zwaną okablowaniem strukturalnym. Na okablowanie strukturalne składają się:

 • okablowanie poziome,
 • okablowanie pionowe,
 • okablowanie kampusowe (międzybudynkowe),
 • punkty rozdzielcze,
 • punkty abonenckie.

 

Okablowanie poziome

Okablowaniem poziomym, nazywamy część okablowania strukturalnego, która łączy punkty abonenckie, czyli gniazdka sieciowe znajdujące się na stanowisku biurowym z punktem dystrybucyjnym na danym piętrze. Ze wszystkich gniazdek na danym piętrze poprowadzone są przewody sieciowe do panelu krosowniczego znajdującego się w punkcie dystrybucyjnym.

W skład systemu okablowania poziomego, oprócz przewodu sieciowego, gniazdek oraz panelu krosowniczego wchodzą jeszcze kable połączeniowe oraz kable stacyjne. Służą do podłączenia przełącznika z panelem krosowniczym, a także gniazdka z komputerem. Kable te, zwane patchcordami, są kablami gotowymi to pracy, to znaczy mają już zaciśnięte końcówki RJ45. Zakładając, że system okablowania poziomego oparty jest na kablu typu skrętka, możecie spotkać się z patchcordami ekranowanymi (np. F/UTP) oraz nieekranowanymi (U/UTP).

 

Okablowanie pionowe

Okablowanie pionowe to część systemu okablowania strukturalnego, która łączy ze sobą poszczególne kondygnacje w budynku. Jest to element, który stanowi niejako szkielet całej sieci, dlatego należy poświęcić mu szczególną uwagę podczas projektowania. Okablowanie pionowe zbiera cały ruch sieciowy, dlatego należy uwzględnić możliwość zastosowania większej przepustowości w tym segmencie, aniżeli w przypadku okablowania poziomego.

 

Okablowanie kampusowe

Ten typ okablowania stosowany jest tylko w dużych sieciach, usytuowanych w kilku budynkach. Przykładem takiej sieci są np. budynki uczelni wyższych. Okablowanie kampusowe łączy ze sobą kilka budynków i pozwala na korzystanie z tej samej sieci użytkownikom znajdującym się w kampusie.

 

Punkty rozdzielcze

Punkty rozdzielcze (inaczej dystrybucyjne) to miejsca, w których zbiega się okablowanie z danego segmentu sieci. W punktach rozdzielczych montuje się szafy dystrybucyjne (RACK), w których to zamontowany jest cały sprzęt sieciowy. Przykładową szafę znajdującą się w punkcie dystrybucyjnym widać na grafice poniżej.

Obecnie projektując sieć LAN, tworzymy schemat sieci oparty na topologii rozszerzonej gwiazdy. Stosowanie takiej topologii rodzi konieczność stopniowania pod kątem ważności punktów rozdzielczych. Istnieją dwie metody opisywania takich punktów: metoda polska oraz angielska. Metoda polska zakłada wykorzystanie 5 rodzajów punktów dystrybucyjnych:

 • Punkt centralny sieci (PCS),
 • Centralny punkt dystrybucyjny (CPD),
 • Budynkowy punkt dystrybucyjny (BPD),
 • Kondygnacyjny punkt dystrybucyjny (KPD),
 • Lokalny punkt dystrybucyjny (LPD).

 

Punkty abonenckie

Punkty abonenckie to miejsca w całej architekturze sieci, które służą do podłączania urządzeń końcowych do sieci. To właśnie dzięki tym punktom użytkownicy mogą korzystać z sieci komputerowej. Norma mówi, iż na każde 10m2 powierzchni biurowej powinien znajdować się przynajmniej jeden punkt abonencki z dwoma portami.

 loading

Budowa okablowania światłowodowego

Światłowód ze względu na znikome zjawisko tłumienia sygnału, a także odporność na zewnętrzne pole elektromagnetyczne stanowi obecnie najlepsze medium transportowe stosowane we współczesnej telekomunikacji.

Włókna światłowodowe, z których zbudowany jest światłowód klasyfikuje się według ich średnicy, tłumienności, dyspersji, zakresu zmian współczynnika załamania oraz liczby prowadzonych modów – promieni wiązki świetlnej. Z uwagi na możliwości transmisji światła o jednym lub wielu modach  światłowody dzielimy na jedno i wielomodowe. Światłowody jednomodowe umożliwiają przesłanie sygnału na znaczne odległości, przekraczające 100 km. Światłowody wielomodowe z uwagi na ponad dwukrotnie większe tłumienie sygnału optycznego, wykorzystywane są do przesyłu danych na małe odległości. W celu umożliwienia przesłania coraz większej ilości informacji w pojedynczym włóknie stosuje się  obecnie metodę zwiększania „przepustowości światłowodu” polegającą na przesyle wielu „promieni o różnych kolorach światła” (długościach fali) wykorzystując włókno jednomodowe. Technologię tą nazywamy zwielokrotnieniem falowym WDM.

 

Sieci światłowodowe doskonale sprawdzają się w takich obszarach jak

 • sieci rozległe i lokalne,
 • sieci międzyuczelniane,
 • sieci przemysłowe,
 • dostęp do Internetu i usług telekomunikacyjnych,
 • łącza danych,
 • usługi abonenckie,
 • telewizja kablowa,
 • transmisja multimediów,

 

W powyższych obszarach OES oferuje usługi takie jak

 • projektowanie i budowa sieci światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej, rurociągach kablowych, mikrokanalizacji,
 • pomiary właściwości torów transmisyjnych,
 • usuwanie awarii kabli światłowodowych,
 • precyzyjna lokalizacja trasy kabla,
 • spawanie światłowodów przy użyciu nowoczesnego sprzętu

 

Korzystając z własnych kompetencji i doświadczenia przygotowujemy kompletną dokumentację projektową całej sieci telekomunikacyjnej.

Nasze specjalistyczne  zespoły światłowodowe wyposażone w profesjonalny sprzęt są przygotowane do wykonywania zadań związanych z usługami budowy i eksploatacji sieci.

 loading

Pomiary oraz certyfikacja sieci

Pomiar transmisji Ethernet

Wzrastające zapotrzebowanie na dostarczanie i łączenie usług informatycznych spowodowało rozpowszechnienie standardu przesyłu specjalizowanego sygnału, jakim jest Ethernet. W miarę upowszechnienia się tego standardu, wzrostu jego prędkości oraz wdrożenie metod kontroli jego jakości (QoS) koniecznością stało się prowadzenie jego analizy i pomiaru.

Nasi specjaliści wykorzystują platformy EXFO FTB-1Pro z modułami pomiarowymi NetBlazer FTB-870v2 wyposażone w interfejs elektryczny RJ-45 i optyczny do wykonania pomiaru transmisji Ethernet. Urządzenia te oprócz możliwości pomiaru RFC 2544 umożliwiają również badanie EtherSAM (ITU-T Y.1564), BERT over IP, Smart Loopback, Ping, TraceRoute oraz podstawowe pomiary kablowe. Testery te zawierają komplet funkcji użytecznych przy instalacji , uruchamianiu i konserwacji sieci Ethernetowych:

 • definiowane przez użytkownika procedury testów RFC-2544,
 • definiowane przez użytkownika procedury testów EtherSAM (ITU-T Y.1564)
 • pomiar bitowej stopy błędów (BERT) do warstwy 4,
 • podstawowe testy kabli Ethernetowych od Kategorii 3 do Kategorii 6e,
 • inteligentną, automatyczną analizę struktury sieci upraszczająca testu typu Loopback,
 • konfigurowalna VLAN z opcją Q-in-Q,
 • opcje: QoS, ToS i Diffserv,
 • sygnalizacja prawidłowości wyników (Pass/Faill) za pomocą diod LED.

 

Tester umożliwia pomiary o przepustowości

 • interfejs elektryczny 10Mb/s, 100Mb/s, 1 Gbit/s i
 • interfejs optyczny 100Mb/s, 1Gbit/s, 10 Gbit/s

 

 loading

System kontroli dostępu

Zainstalowane w wyznaczonych miejscach czytniki kart zbliżeniowych efektywnie ograniczają dostęp do wybranych pomieszczeń i/lub stref. Dzięki oprogramowaniu systemu kontroli dostępu administrator oraz inne uprawnione osoby mają możliwość nie tylko nadawania lub ograniczania prawa dostępu dla poszczególnych osób czy grup, ale również kontrolowania sytuacji w stanach zagrożenia lub alarmowych.

Skontaktuj się
 loading

Telewizja przemysłowa (CCTV)

Telewizja przemysłowa określana inaczej jako telewizja CCTV, czy monitoring wizyjny CCTV funkcjonuje współcześnie jako podstawowy filar budowania systemu nadzorowania bezpieczeństwa danego obiektu. Obecnie monitoring wizyjny stosowany jest w szerokim spektrum, poczynając od małych obiektów takich jak budynki gospodarcze, domy prywatne, sklepy, tereny firm a kończąc na centrach handlowych wszelkich dużych ośrodkach, czy monitoringu ulic miast. Kluczowym zadaniem telewizji przemysłowej jest ochrona obiektów oraz osób, które w nich przebywają.

Stosowanie poszczególnych technologii systemu CCTV pozwalają w dużym stopniu uniknąć, a nawet wykluczyć niepożądane zdarzenia oraz istotnie wpływa na ochronę mienia oraz zdrowia. System telewizji przemysłowej opiera się na obserwacji, rejestrowaniu i archiwizacji obrazu, za pośrednictwem czego użytkownik ma możliwość dokonywania analizy zapisanych treści. W naszej ofercie przygotowaliśmy szeroki wybór systemów telewizji przemysłowej popularnych producentów, takich jak BCS, HikVision, Dahua, Samsung, GeoCam, Optiva. W tym dziele umieszczone zostały, także wszystkie dostępne rodzaje technologii kamer telewizji przemysłowych, rejestratorów cyfrowych, obiektywów, zasilaczy i innych akcesoriów, takich jak dyski twarde, przewody oraz szafy RACK, które są uniwersalne dla wszystkich systemów CCTV.