loading

Operatorzy Telekomunikacyjni

Wybierz usługę dla siebie.

 loading

Budowa okablowania światłowodowego

Światłowód ze względu na znikome zjawisko tłumienia sygnału, a także odporność na zewnętrzne pole elektromagnetyczne stanowi obecnie najlepsze medium transportowe stosowane we współczesnej telekomunikacji.

Włókna światłowodowe, z których zbudowany jest światłowód klasyfikuje się według ich średnicy, tłumienności, dyspersji, zakresu zmian współczynnika załamania oraz liczby prowadzonych modów – promieni wiązki świetlnej. Z uwagi na możliwości transmisji światła o jednym lub wielu modach  światłowody dzielimy na jedno i wielomodowe. Światłowody jednomodowe umożliwiają przesłanie sygnału na znaczne odległości, przekraczające 100 km. Światłowody wielomodowe z uwagi na ponad dwukrotnie większe tłumienie sygnału optycznego, wykorzystywane są do przesyłu danych na małe odległości. W celu umożliwienia przesłania coraz większej ilości informacji w pojedynczym włóknie stosuje się  obecnie metodę zwiększania „przepustowości światłowodu” polegającą na przesyle wielu „promieni o różnych kolorach światła” (długościach fali) wykorzystując włókno jednomodowe. Technologię tą nazywamy zwielokrotnieniem falowym WDM.

 

Sieci światłowodowe doskonale sprawdzają się w takich obszarach jak

 • sieci rozległe i lokalne,
 • sieci międzyuczelniane,
 • sieci przemysłowe,
 • dostęp do Internetu i usług telekomunikacyjnych,
 • łącza danych,
 • usługi abonenckie,
 • telewizja kablowa,
 • transmisja multimediów,

 

W powyższych obszarach OES oferuje usługi takie jak

 • projektowanie i budowa sieci światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej, rurociągach kablowych, mikrokanalizacji,
 • pomiary właściwości torów transmisyjnych,
 • usuwanie awarii kabli światłowodowych,
 • precyzyjna lokalizacja trasy kabla,
 • spawanie światłowodów przy użyciu nowoczesnego sprzętu

 

Korzystając z własnych kompetencji i doświadczenia przygotowujemy kompletną dokumentację projektową całej sieci telekomunikacyjnej.

Nasze specjalistyczne  zespoły światłowodowe wyposażone w profesjonalny sprzęt są przygotowane do wykonywania zadań związanych z usługami budowy i eksploatacji sieci.

 loading

Pomiary oraz certyfikacja sieci

Pomiar transmisji Ethernet

Wzrastające zapotrzebowanie na dostarczanie i łączenie usług informatycznych spowodowało rozpowszechnienie standardu przesyłu specjalizowanego sygnału, jakim jest Ethernet. W miarę upowszechnienia się tego standardu, wzrostu jego prędkości oraz wdrożenie metod kontroli jego jakości (QoS) koniecznością stało się prowadzenie jego analizy i pomiaru.

Nasi specjaliści wykorzystują platformy EXFO FTB-1Pro z modułami pomiarowymi NetBlazer FTB-870v2 wyposażone w interfejs elektryczny RJ-45 i optyczny do wykonania pomiaru transmisji Ethernet. Urządzenia te oprócz możliwości pomiaru RFC 2544 umożliwiają również badanie EtherSAM (ITU-T Y.1564), BERT over IP, Smart Loopback, Ping, TraceRoute oraz podstawowe pomiary kablowe. Testery te zawierają komplet funkcji użytecznych przy instalacji , uruchamianiu i konserwacji sieci Ethernetowych:

 • definiowane przez użytkownika procedury testów RFC-2544,
 • definiowane przez użytkownika procedury testów EtherSAM (ITU-T Y.1564)
 • pomiar bitowej stopy błędów (BERT) do warstwy 4,
 • podstawowe testy kabli Ethernetowych od Kategorii 3 do Kategorii 6e,
 • inteligentną, automatyczną analizę struktury sieci upraszczająca testu typu Loopback,
 • konfigurowalna VLAN z opcją Q-in-Q,
 • opcje: QoS, ToS i Diffserv,
 • sygnalizacja prawidłowości wyników (Pass/Faill) za pomocą diod LED.

 

Tester umożliwia pomiary o przepustowości

 • interfejs elektryczny 10Mb/s, 100Mb/s, 1 Gbit/s i
 • interfejs optyczny 100Mb/s, 1Gbit/s, 10 Gbit/s

 

 loading

Systemy zasilania gwarantowanego

Obecne środowiska IT muszą działać bez przerwy. Budowa wysokodostępnych aplikacji nie może się obejść bez nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Jednak należy pamiętać, że nawet najlepsze serwery nie będą funkcjonować, gdy zostaną pozbawione zasilania. Systemy zasilania gwarantowanego stają się zatem krytycznym elementem odpowiedzialnym za ciągłość działania środowisk IT.

Rozwój systemów zasilania gwarantowanego sprawia, że nawet mało prawdopodobna awaria – polegająca na utracie zasilania z obu zewnętrznych linii zasilających – nie powoduje przerwy w pracy. System automatyki odpowiada za zasilenie wszystkich najważniejszych systemów z automatycznie uruchomionego agregatu prądotwórczego. Na czas przełączenia – bądź krótkiej przerwy w zasilaniu – prąd jest dostarczany z baterii akumulatorów lub pochodzi z energii koła zamachowego wykorzystywanego w dynamicznych zasilaczach. Po uruchomieniu generatora prądotwórczego, centrum danych może pracować bez dostarczania energii elektrycznej z zewnątrz.

Instalacje niskoprądowe i systemy niskoprądowe.

Omega Enterprise Services oferuje kompleksową obsługę z zakresu wszystkich instalacji oraz systemów niskoprądowych. Pomożemy oraz doradzimy w dopasowaniu usługi stworzonej zgodnie z Twoimi oczekiwaniami oraz dostarczymy odpowiednie urządzenia. Co bardzo istotne nasza usługa jest globalna a więc zajmiemy się również montażem  instalacji niskoprądowych oraz uruchomieniem systemów niskoprądowych.

Instalacje niskoprądowe to tzw. instalacje niskonapięciowe.

 loading

Audyt

Audyt bezpieczeństwa informacji. Zewnętrzna ocena bezpieczeństwa i zalecenia ekspertów dotyczące Twoich usług IT. Minimalizacja ryzyka wycieku poufnych danych.

Audyt bezpieczeństwa informacji – dowiedz się, jak chronione są zasoby IT Twojej firmy. Nasi eksperci oceniają bezpieczeństwo i podatność Twojego systemu IT, wykrywając jego słabości i niezgodności. Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy szczegółowy raport bezpieczeństwa IT zawierający zalecenia działań naprawczych poparte najlepszymi międzynarodowymi praktykami. Postępując zgodnie z naszymi zaleceniami ekspertów, zapewnisz, że Twoja infrastruktura jest zgodna z wysokimi standardami bezpieczeństwa.

Dlaczego warto zlecić audyt bezpieczeństwa informacji?

 • Zmniejsz ryzyko wycieku poufnych informacji.
 • Pokaż swój aktualny poziom bezpieczeństwa informacji.
 • Postępowanie zgodnie z naszymi zaleceniami ekspertów zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i minimalizuje ryzyko dla Twojej infrastruktury.

Audyt rozwiązań głosowych

Co wchodzi w usługę audytu rozwiązań głosowych?

 • weryfikacja działania systemu telefonii stacjonarnej;
 • sprawdzenie i ocena bieżących rozwiązaniach systemowych;
 • ocena stanu technicznego infrastruktury;
 • możliwość przystosowania istniejącego systemu do nowych technologii;
 • kontrola sposobu wykorzystywania zasobów telekomunikacyjnych;
 • weryfikacja aktualnych umów i taryf;
 • oceny prawidłowości doboru taryf i usług dodatkowych;
 • analiza struktury ruchu;
 • określenie specyfiki ruchu pod względem czynników kosztotwórczych;
 • kontrola bezpieczeństwa systemu telekomunikacyjnego.

Audyt sieci

Zweryfikujemy zgodność zabezpieczeń systemów informatycznych w Twojej firmie z wymogami określonymi przez przepisy. Pomagamy opracować i wdrażać System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz przygotować firmę do procesu certyfikacji normy ISO/IEC 27001 oraz standardu PCI DSS.

Dokonamy analizy zgodności stanu zabezpieczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych i GIODO oraz sprawdzimy fizyczne zabezpieczenia chroniące rozwiązania informatyczne. Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem kontrolowanego ataku na zasoby Twojej firmy, sprawdź naszą ofertę Testów Penetracyjnych. Skontaktuj się z nami, by uzyskać szczegółową informację.

Audyt IT

Usługa, która pomoże Ci obiektywnie spojrzeć na infrastrukturę Twoją, Twojego partnera biznesowego lub określić stan infrastruktury organizacji, którą chcesz pozyskać.

Zakres działań w usłudze audytu IT:

 • Audyt bezpieczeństwa – jest kluczowym elementem pozwalającym określić, w jaki sposób i dlaczego korzystasz z niektórych technologii oraz czy wdrożone procesy są wystarczająco skuteczne i optymalne.
 • Przegląd jakości oraz stanu sprzętu Klienta – Sprawdzimy stan serwerów, komputerów, urządzeń sieciowych, gwarancji, zużycie podzespołów,
 • Audyt Licencji – zweryfikujemy legalność oprogramowania zainstalowanego w Twojej Organizacji

 

 loading

WAN

Liczba aplikacji chmurowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach stale rośnie. W połączeniu z rosnącą popularnością dużej liczby urządzeń i treści wideo w sieci, tradycyjna sieć WAN oparta na MPLS jest nie tylko droga, ale, co gorsza, stała się nieefektywnym wąskim gardłem komunikacyjnym. Z drugiej strony, w porównaniu z siecią MPLS, poprawa niezawodności transmisji danych przez Internet (koszt jest znacznie niższy) daje nowe możliwości budowania rozwiązań WAN. Wdrażamy rozwiązania SD-WAN, które umożliwiają inteligentne wykorzystanie połączeń o różnej jakości, przy zachowaniu wymaganej wydajności i dostępności sieci oraz znacznym obniżeniu całkowitego kosztu posiadania sieci WAN.

 loading

Sieci Data Center

Coraz więcej danych, wszechobecna wirtualizacja zasobów obliczeniowych i rosnąca popularność rozwiązań kontenerowych oznaczają, że sieci centrów danych muszą się zmienić. Co więcej, nie wystarczy, aby były szybsze, ale muszą być sprytniejsze, w przeciwnym razie nie będą już łatwe w zarządzaniu i bezpieczeństwie. Rozwiązania SDN (sieci definiowane programowo) są odpowiedzią na te wyzwania. Jesteśmy pionierem we wdrażaniu sieci opartej na technologii Cisco ACI. Naszą mocną stroną jest nie tylko pełne zrozumienie centrum danych z perspektywy sieci, ale także zapewnienie zasobów obliczeniowych i dyskowych w oparciu o infrastrukturę konwergentną i hiperkonwergentną.