loading

Usługi profesjonalne

W ramach usługi zapewniamy pełną analizę i niezależną ocenę zasobów IT organizacji oraz wskazujemy, przekazanie na zewnątrz których obszarów IT będzie efektywne i bezpieczne dla organizacji Klienta.

Nasz model świadczenia usług obejmuje sposób implementacji docelowego rozwiązania (wraz z fazą przejściową) poprzez stałą kontrolę poziomu i zakresu świadczonych usług aż po zasady i procedury związane z ciągłym doskonaleniem procesu dostarczania usług.

W oparciu o pakiet usług, dostarczamy kompleksowy, pełny outsourcing związany z usługami działów IT, jak i wybranych jego części.

 loading

Zarządzanie infrastrukturą sieciową

Posiadanie najnowszych technologii, sprzętu wysokiej klasy, urządzeń oraz materiałów od najlepszych producentów byłoby niczym bez wyspecjalizowanej kadry, posiadającej najwyższe kompetencje. Dlatego też OES stale inwestuje w rozwój personelu technicznego, oferując ciągłe doskonalenie wiedzy technicznej i motywując do poszerzania horyzontów swoich pracowników. Mając na uwadze szerokie portfolio oferowanych przez nas produktów stworzyliśmy zespoły specjalistów zajmujących się poszczególnymi dziedzinami naszej działalności.

Nasz dział wsparcia to przede wszystkim inżynierowie posiadający długoletnie doświadczenie w uruchomieniach i obsłudze systemów telekomunikacyjnych i informatycznych. Z założenia pracownicy działu wsparcia i utrzymania uczestniczą w prowadzonych projektach już od samego początku będąc wsparciem technicznym dla klienta, wyjaśniając zawiłe kwestie technologiczne, odpowiadając na pytania i doradzając wybór optymalnych rozwiązań.

Celem naszym jest również to by współpraca z klientem nie zakończyła się z chwilą zamknięcia projektu, lecz by trwała nadal w postaci wsparcia zarówno w okresie gwarancyjnym jak również po jego zakończeniu, jako obsługa utrzymaniowa wdrożonych systemów. Aby zapewnić maksymalny komfort dla naszych klientów i bezpieczeństwo utrzymywanych i wdrażanych systemów nasz Dział Wsparcia jest do dyspozycji klientów przez 24 godziny na dobę pełniąc dyżury serwisowe, dostępna jest również infolinia serwisowa czynna przez wszystkie dni w roku.

 loading

Zarządzanie infrastrukturą IT

Zarządzanie i administracja serwerami to opieka administracyjna nad infrastrukturą serwerową klienta, znajdującą się w chmurze lub dowolnej lokalizacji. Wiemy jak duża spoczywa na nas odpowiedzialność, dlatego gwarantujemy bezpieczeństwo oraz ciągłość pracy powierzonych nam serwerów.

Nasi doświadczeni administratorzy sprawują opiekę administracyjną i zarządzają serwerami w dowolnej lokalizacji na świecie, wskazanej przez klienta (sprawujemy opiekę administracyjną nad serwerami, znajdującymi się w serwerowniach w Polsce, Europie i innych kontynentach). Fizyczna lokalizacja serwera nie ma dla nas znaczenia, ponieważ jesteśmy w stanie zarządzać infrastrukturą w sposób zdalny.

Czuwamy przez całą dobę we wszystkie dni roku, aby zapewnić nieprzerwaną pracę systemów. Wypracowaliśmy procedury i narzędzia monitoringu, pozwalające błyskawicznie reagować nawet na najmniejsze nieprawidłowości działania systemu.

Prowadzimy administrację i zarządzanie systemami Linux w dowolnej dystrybucji (najczęśniej Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS), Windows i FreeBSD.

 loading

Systemy zasilania gwarantowanego

Obecne środowiska IT muszą działać bez przerwy. Budowa wysokodostępnych aplikacji nie może się obejść bez nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Jednak należy pamiętać, że nawet najlepsze serwery nie będą funkcjonować, gdy zostaną pozbawione zasilania. Systemy zasilania gwarantowanego stają się zatem krytycznym elementem odpowiedzialnym za ciągłość działania środowisk IT.

Rozwój systemów zasilania gwarantowanego sprawia, że nawet mało prawdopodobna awaria – polegająca na utracie zasilania z obu zewnętrznych linii zasilających – nie powoduje przerwy w pracy. System automatyki odpowiada za zasilenie wszystkich najważniejszych systemów z automatycznie uruchomionego agregatu prądotwórczego. Na czas przełączenia – bądź krótkiej przerwy w zasilaniu – prąd jest dostarczany z baterii akumulatorów lub pochodzi z energii koła zamachowego wykorzystywanego w dynamicznych zasilaczach. Po uruchomieniu generatora prądotwórczego, centrum danych może pracować bez dostarczania energii elektrycznej z zewnątrz.

Instalacje niskoprądowe i systemy niskoprądowe.

Omega Enterprise Services oferuje kompleksową obsługę z zakresu wszystkich instalacji oraz systemów niskoprądowych. Pomożemy oraz doradzimy w dopasowaniu usługi stworzonej zgodnie z Twoimi oczekiwaniami oraz dostarczymy odpowiednie urządzenia. Co bardzo istotne nasza usługa jest globalna a więc zajmiemy się również montażem  instalacji niskoprądowych oraz uruchomieniem systemów niskoprądowych.

Instalacje niskoprądowe to tzw. instalacje niskonapięciowe.

 loading

Audyt

Audyt bezpieczeństwa informacji. Zewnętrzna ocena bezpieczeństwa i zalecenia ekspertów dotyczące Twoich usług IT. Minimalizacja ryzyka wycieku poufnych danych.

Audyt bezpieczeństwa informacji – dowiedz się, jak chronione są zasoby IT Twojej firmy. Nasi eksperci oceniają bezpieczeństwo i podatność Twojego systemu IT, wykrywając jego słabości i niezgodności. Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy szczegółowy raport bezpieczeństwa IT zawierający zalecenia działań naprawczych poparte najlepszymi międzynarodowymi praktykami. Postępując zgodnie z naszymi zaleceniami ekspertów, zapewnisz, że Twoja infrastruktura jest zgodna z wysokimi standardami bezpieczeństwa.

Dlaczego warto zlecić audyt bezpieczeństwa informacji?

 • Zmniejsz ryzyko wycieku poufnych informacji.
 • Pokaż swój aktualny poziom bezpieczeństwa informacji.
 • Postępowanie zgodnie z naszymi zaleceniami ekspertów zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i minimalizuje ryzyko dla Twojej infrastruktury.

Audyt rozwiązań głosowych

Co wchodzi w usługę audytu rozwiązań głosowych?

 • weryfikacja działania systemu telefonii stacjonarnej;
 • sprawdzenie i ocena bieżących rozwiązaniach systemowych;
 • ocena stanu technicznego infrastruktury;
 • możliwość przystosowania istniejącego systemu do nowych technologii;
 • kontrola sposobu wykorzystywania zasobów telekomunikacyjnych;
 • weryfikacja aktualnych umów i taryf;
 • oceny prawidłowości doboru taryf i usług dodatkowych;
 • analiza struktury ruchu;
 • określenie specyfiki ruchu pod względem czynników kosztotwórczych;
 • kontrola bezpieczeństwa systemu telekomunikacyjnego.

Audyt sieci

Zweryfikujemy zgodność zabezpieczeń systemów informatycznych w Twojej firmie z wymogami określonymi przez przepisy. Pomagamy opracować i wdrażać System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz przygotować firmę do procesu certyfikacji normy ISO/IEC 27001 oraz standardu PCI DSS.

Dokonamy analizy zgodności stanu zabezpieczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych i GIODO oraz sprawdzimy fizyczne zabezpieczenia chroniące rozwiązania informatyczne. Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem kontrolowanego ataku na zasoby Twojej firmy, sprawdź naszą ofertę Testów Penetracyjnych. Skontaktuj się z nami, by uzyskać szczegółową informację.

Audyt IT

Usługa, która pomoże Ci obiektywnie spojrzeć na infrastrukturę Twoją, Twojego partnera biznesowego lub określić stan infrastruktury organizacji, którą chcesz pozyskać.

Zakres działań w usłudze audytu IT:

 • Audyt bezpieczeństwa – jest kluczowym elementem pozwalającym określić, w jaki sposób i dlaczego korzystasz z niektórych technologii oraz czy wdrożone procesy są wystarczająco skuteczne i optymalne.
 • Przegląd jakości oraz stanu sprzętu Klienta – Sprawdzimy stan serwerów, komputerów, urządzeń sieciowych, gwarancji, zużycie podzespołów,
 • Audyt Licencji – zweryfikujemy legalność oprogramowania zainstalowanego w Twojej Organizacji